Komin słoneczny

Urządzenie wspomagające naturalną wentylację w budownictwie (odprowadza ciepłe powietrze, zastępując je zimnym ); lub część konstrukcji wieży słonecznej.