Instalacja

W ochronie i inżynierii środowiska mianem instalacji określa się stacjonarne urządzenie techniczne lub ich zespół, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zdolną do emisji.