Gaz wysypiskowy

Jest produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej, czyli dominującego składnika składowisk odpadów.
Głównym elementem tego gazu jest metan, którego zawartość wynosi od 40 -60 %, dzięki czemu można wykorzystywać go dla celów energetycznych.
Powstawanie i tempo tworzenia się w/w gazu zależy od :
– składu wysypiska, wilgotności, temperatury, wieku złoża odpadów, a także techniki składowania i sposobu przykrycia wysypiska.