Encyklopedia OZE

Źródło termalne

Źródło z którego wypływa woda o temperaturze większej niż średnia roczna temperatur na danym obszarze. Wypływająca woda pochodzi z wód opadowych, które wniknęły w głąb Ziemi, gdzie zostały ogrzane ciepłem pochodzącym z jej wnętrza.

Read More

Turbina wiatrowa

Nazywana również silnikiem wiatrowym lub siłownią wiatrową (również w odniesieniu do elektrowni wiatrowej). Jest zasadniczym element elektrowni wiatrowej. Urządzenie to zamienia energię kinetyczną wiatru na energię mechaniczną, a następnie przy użyciu generatora napędzanego wirnikiem na prąd elektryczny. Historia idei i wykorzystania silnika wiatrowego, a także samej jego konstrukcji sięga kilku tysięcy lat. Datuję się, że

Read More

Turbina Deriaza

Zaliczana do turbin reakcyjnych tj. takich których ciśnienie wody przy wlocie do wirnika jest większe niż ciśnienie barometryczne. Turbina Deriaza jest turbiną odwracalną (pompoturbiną) czyli urządzeniem, które może pracować jako pompa i jako turbina. Jest to niezwykle istotna cecha, która pozwala na zastosowanie tych turbin w elektrowniach szczytowo-pompowych gdzie znalazły najszersze zastosowanie. Budowa • spirala

Read More

Prądnica synchroniczna trójfazowa prądu przemiennego

Budowa Prądnice te podobnie jak prądnice asynchroniczne składają się ze stojana, który stanowi swoistą obudowę dla elementów znajdujących się w środku, a także wirnika – dynamicznego elementu maszyny znajdującego się wewnątrz stojana. Zewnętrzna część obudowy stojana stanowi miejsce na którym nawinięte są uzwojenia w których indukuje się napięcie przemienne, pod wpływem którego płynie prąd przemienny.

Read More

Rok hydrologiczny

Jest to termin używany w hydrologii i określający jednostkę czasu, przy obliczaniu bilansu wodnego danego obszaru. Podobnie jak rok kalendarzowy trwa 12 miesięcy, jednak w Polsce zaczyna się 1 listopada, a kończy 31 października roku następnego ( okres zależny od strefy klimatycznej ). Związane jest to retencją opadów śniegu na początku trwania tego okresu, co

Read More

Moc znamionowa

Jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje bezpiecznie, zgodnie z zaleceniami producenta i często osiąga największą sprawność. Wartość ta umiejscowiona jest razem z innymi istotnymi parametrami dla pracy danego urządzenia na tabliczce znamionowej. Zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i wyrażana w W, kW lub MW.

Read More

Turbina Peltona

Wynaleziona, przez Amerykanina Lestera Allana Peltona w 1870r. Urządzenie jest niczym innym jak rozwinięciem koła natryskowego. Protoplastem dla obydwu było koło młyńskie. Jest przykładem turbiny akcyjnej tj. ciśnienie wody przed wirnikiem turbiny równe ciśnieniu atmosferycznemu Budowa • dysza – jedna lub więcej, spełniająca rolę kierownicy; strumień wody z niej wypływający trafia na łopatki wirnika ;

Read More