Encyklopedia OZE

Wieża słoneczna

Konstrukcja służąca pozyskiwaniu energii słonecznej. Składa się z kolektora, pod którego powierzchnią gromadzone jest ciepło, następnie przy pomocy zjawiska konwekcji, powietrze wędruje kanałami, poruszając turbiny wiatrowe ( poruszane powietrzem produkują prąd elektryczny) do komina, a następnie na jego zewnątrz. Jak dotąd instalacje te mają charakter pionierski, a jedyny sprawny prototyp znajdował się w Hiszpanii, lecz

Read More

Sonda pionowa (kolektor gruntowy pionowy)

Rury, które zbudowane są z tworzyw sztucznych o pionowym umiejscowieniu w otworach wiertniczych o głębokości od 20 do 100m ( w zależności od mocy grzewczej pompy ciepła ). Zasada działania identyczna jak w przypadku kolektorów płaskich; w rurach (układzie zamkniętym) krąży płyn chłodniczy, który odbiera ciepło z gruntu, bądź wód podziemnych i kieruje je do

Read More

Kolektor gruntowy poziomy

Służy pozyskiwaniu ciepła, przez pompę. Zbudowany z rur najczęściej polietylenowych, wypełnionych czynnikiem chłodniczym, który oddaje ciepło pompie i nagrzewa się w gruncie. Kolektory umiejscawia się 30 cm poniżej warstwy zamarzania gruntu (głębokość ta jest różna w zależności od obszaru, a także rodzaju gleby ) W/w kolektory występują w następujących układach: -kolektor płaski -kolektor spiralny Różnią

Read More

Pompa ciepła

Jest to ekologiczne urządzenie grzewcze, którego zadaniem jest transport ciepła z ośrodka o temp. niższej do ośrodka o temp. wyższej. Proces ten możliwy jest dzięki dostarczeniu energii z zew. W tym przypadku energii elektrycznej. Zastosowanie to min. podgrzewanie wody, ogrzewanie pomieszczeń, klimatyzacja.

Read More