Encyklopedia OZE

Pelet

Wydajne paliwo, które powstaje po przez przerobienie biomasy za pomocą specjalnych pras. Biomasa zostaje zgnieciona dzięki czemu następuje zagęszczenie energii znajdującej się w pierwotnym surowcu. Paliwo to ma bardzo dobre właściwości energetyczne i kaloryczne ( zawiera minimalne ilości popiołu).

Read More

Gaz wysypiskowy

Jest produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej, czyli dominującego składnika składowisk odpadów. Głównym elementem tego gazu jest metan, którego zawartość wynosi od 40 -60 %, dzięki czemu można wykorzystywać go dla celów energetycznych. Powstawanie i tempo tworzenia się w/w gazu zależy od : – składu wysypiska, wilgotności, temperatury, wieku złoża odpadów, a także techniki składowania i

Read More

Biopaliwo

Paliwo, które powstaje dzięki przetworzeniu biomasy. Wyróżniamy 3 rodzaje biopaliw : stałe – przetworzone odpady roślinne np. słoma w postaci bel lub kostek ciekłe – fermentacja alkoholowa węglowodanów do etanolu lub estryfikacja olejów roślinnych na biodiesel. gazowe – powstałe w wyniku fermentacji anaerobowej odpadów rolniczych pochodzenia roślinnego (resztki pożniwne) i zwierzęcego (odchody) –> powstaje biogaz.

Read More