Elektrownia geotermalna

Elektrownia wytwarzająca prąd, przy wykorzystaniu energii geotermalnej tj. ciepła wnętrza Ziemi.