Category Archives: Inne

Poligeneracja

Proces służący produkcji czterech lub więcej mediów w jednej instalacji. Najczęściej są to: • prąd elektryczny; • ciepło,; • chłód oraz para technologiczna.

Read More

Energetyka rozproszona ( generacja rozproszona )

Energetyka rozproszona, jest formą wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, a także paliw płynnych, przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przeznaczonych do ich lokalnego wykorzystania. Energia jaka jest wytwarzana w systemie rozproszonej energetyki to najczęściej ta pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Rozwinięcie samej energetyki rozproszonej definiuje się pod pojęciem „ generacji rozproszonej”, czyli źródeł energii, które współpracują

Read More

Pojazd hybrydowy

Są to pojazdy napędzane hybrydą (połączeniem) silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Silniki w układzie hybrydowym mogą pracować jednocześnie, lub osobno w zależności od warunków np. podczas jazdy normalnej załącza się napęd spalinowy, a podczas hamowania ( nie silnikiem) bądź postoju na światłach uruchomiony jest silnik elektryczny. Silnik elektryczny może spełniać rolę prądnicy i ładować akumulatory

Read More

URE ( Urząd Regulacji Energetyki )

Centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii. Podstawowe zadania : • kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). • zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją

Read More

System certyfikatów energetycznych (świadectwa pochodzenia energii)

System certyfikatów energetycznych został stworzony aby móc odróżnić pochodzenie wyprodukowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Za ich pomocą identyfikuje się przede wszystkim źródło energii, datę i miejsce jej wyprodukowania, a także na wniosek producenta informacje na temat rodzaju i mocy elektrowni, która energię wytworzyła. Tak więc są niczym innym jak formą gwarancji o źródle pochodzenia energii

Read More