Category Archives: Inne

Świadectwo pochodzenia energii odnawialnej

Jest to dokument, który potwierdza, że dana energia elektryczna została wytworzona, przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. W przypadku energii pochodzącej z OZE, nadawany jest zielony certyfikat. Świadectwa te zostają wydane, przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii. Producenci, którzy otrzymali w/w świadectwa figurują w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP), gdzie

Read More

Towarowa Giełda Energii

Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości handlu energią. W Polsce największą giełdą energii jest Towarowa Giełda Energii, która została stworzona jako miejsce handlu energią elektryczną, paliwem i emisją. Giełda prowadzi rynek praw majątkowych oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia, który po przez nadanie indywidualnego konta umożliwia handel. Obecnie prowadzone są 4 rynki : • Rynek Dnia

Read More

Instalacje CCS

(CCS – ang. Carbon Capture and Storage) to instalacja wychwytująca i składująca CO2 pod ziemią. Planuje się wtłoczenie CO2 do wyeksploatowanych złóż geologicznych ropy i gazu. Jak dotąd na świecie istnieje tylko jedna i to niewielka instalacja tego typu. Znajduje się w Niemczech w elektrowni Schwarze Pumpe, a inwestorem jest szwedzki Vattenfall.

Read More

Emisja CO2

Emisją nazywamy wprowadzenie do środowiska substancji, które w nim normalnie nie występują lub stężenie substancji wprowadzonych przekracza ich naturalną zawartość. W odniesieniu do CO2, kontrola jego emisji jest bardzo ważna w skali całego Świata, ze względu na fakt iż gaz ten jest głównym gazem cieplarnianym przyczyniającym się do globalnego ocieplenia. CO2 w atmosferze pochodzi od

Read More

Rekuperacja

W układach wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, stosowanych w nowoczesnym budownictwie również jednorodzinnym stosuje się rekuperację ciepła aby zmniejszyć zużycie energii i osiągnąć dobową stabilizację temperatur wnętrza budynku. Wykorzystane ciepłe powietrze lub woda oddają energie do układu w którym ogrzewane są świeże powietrze lub czysta woda.

Read More

Dom pasywny (budownictwo pasywne)

Osobą, którą uważa się za pioniera dzisiejszego budownictwa pasywnego jest Niemiec dr Wolfgang Feist. To właśnie on razem z Instytutem Mieszkalnictwa i Środowiska opracował standard budynku pasywnego, a pierwszy projekt takiego domu powstał w 1990r. Wolfgang Feist definiuje dom pasywny jako budynek o minimalnym zapotrzebowaniu na energię do ogrzania jego wnętrza. (15kWh/m2 rocznie, czyli 1,5l

Read More

Paliwo kopalne

Substancja, która powstała ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były one poddane na działanie wysokiego ciśnienia, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na: • węgiel brunatny; • węgiel kamienny; • ropę naftową; • gaz ziemny; • torf.

Read More