Category Archives: Biogazownie

Kiszonka kukurydziana

Kiszonka jest paszą uzyskiwaną w procesie kiszenia ( kwaszenia ), który jest metodą konserwowania żywności w tym przypadku na cele paszowe dla zwierząt hodowlanych, lub energetycznych. Kukurydza bardzo dobrze nadaje się na roślinę energetyczną, charakteryzuje się bowiem szybkim przyrostem biomasy, dzięki przeprowadzaniu fotosyntezy typu C4 oraz niskimi wymaganiami glebowymi a średni plon świeżej masy z

Read More

System kogeneracyjny CHP

Jest to instalacja, której działanie oparte jest o proces kogeneracji czyli jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Sama kogeneracja jest procesem wysokosprawnym, w którym energia jest wytwarzana ze stosunkowo czystych paliw np. biogazu bądź gazu ziemnego. Szacuje się, że efektywność systemów kogeneracyjnych jest nawet o 30 % większa niż w przypadku wytwarzania energii cieplnej i

Read More