Biogaz

To palny produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego np. osady ściekowe, odpady przemysłu rolno-spożywczego, odchody zwierzęce.