Biodegradacja

Jest biochemicznym procesem rozkładu związków organicznych, na prostsze związki chemiczne. Zachodzi, przy udziale organizmów żywych (grzyby, bakterie, pierwotniaki, promieniowce).