Author Archives: Piotr Szymański

Emisja CO2

Emisją nazywamy wprowadzenie do środowiska substancji, które w nim normalnie nie występują lub stężenie substancji wprowadzonych przekracza ich naturalną zawartość. W odniesieniu do CO2, kontrola jego emisji jest bardzo ważna w skali całego Świata, ze względu na fakt iż gaz ten jest głównym gazem cieplarnianym przyczyniającym się do globalnego ocieplenia. CO2 w atmosferze pochodzi od

Read More

Rekuperacja

W układach wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, stosowanych w nowoczesnym budownictwie również jednorodzinnym stosuje się rekuperację ciepła aby zmniejszyć zużycie energii i osiągnąć dobową stabilizację temperatur wnętrza budynku. Wykorzystane ciepłe powietrze lub woda oddają energie do układu w którym ogrzewane są świeże powietrze lub czysta woda.

Read More

Dom pasywny (budownictwo pasywne)

Osobą, którą uważa się za pioniera dzisiejszego budownictwa pasywnego jest Niemiec dr Wolfgang Feist. To właśnie on razem z Instytutem Mieszkalnictwa i Środowiska opracował standard budynku pasywnego, a pierwszy projekt takiego domu powstał w 1990r. Wolfgang Feist definiuje dom pasywny jako budynek o minimalnym zapotrzebowaniu na energię do ogrzania jego wnętrza. (15kWh/m2 rocznie, czyli 1,5l

Read More

Paliwo kopalne

Substancja, która powstała ze związków organicznych w wyniku zalegania przez kilkadziesiąt lub kilkaset milionów lat pod ziemią, gdzie były one poddane na działanie wysokiego ciśnienia, bez dostępu powietrza i uległy rozkładowi na: • węgiel brunatny; • węgiel kamienny; • ropę naftową; • gaz ziemny; • torf.

Read More

Poligeneracja

Proces służący produkcji czterech lub więcej mediów w jednej instalacji. Najczęściej są to: • prąd elektryczny; • ciepło,; • chłód oraz para technologiczna.

Read More

Energetyka rozproszona ( generacja rozproszona )

Energetyka rozproszona, jest formą wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, a także paliw płynnych, przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przeznaczonych do ich lokalnego wykorzystania. Energia jaka jest wytwarzana w systemie rozproszonej energetyki to najczęściej ta pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Rozwinięcie samej energetyki rozproszonej definiuje się pod pojęciem „ generacji rozproszonej”, czyli źródeł energii, które współpracują

Read More

Pojazd hybrydowy

Są to pojazdy napędzane hybrydą (połączeniem) silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Silniki w układzie hybrydowym mogą pracować jednocześnie, lub osobno w zależności od warunków np. podczas jazdy normalnej załącza się napęd spalinowy, a podczas hamowania ( nie silnikiem) bądź postoju na światłach uruchomiony jest silnik elektryczny. Silnik elektryczny może spełniać rolę prądnicy i ładować akumulatory

Read More