Author Archives: Piotr Szymański

Turbina Banki-Michella

Turbina akcyjna – ciśnienie wody przed wirnikiem turbiny jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Swój początek zawdzięcza niezależnemu opracowaniu , przez dwóch ludzi w 1903r. – Austryjaka Michella i Węgra Banka. Stąd też dwuczłonowa nazwa. Jednakże na obszarach niemieckojęzycznych można spotkać się z określeniem turbiny jako Ossbergera. Budowa • kierownica – posiadająca jedną łopatkę regulującą dopływ wody.

Read More

Prądnice elektryczne (generatory elektryczne)

Są to urządzenia, które przekształcają energię mechaniczną w energię elektryczną. Pierwsza prądnica została skonstruowana w roku 1831, przez fizyka i chemika angielskiego Michaela Faraday’a, który notabene był odkrywcą indukcji elektromagnetycznej. Z kolei rok 1832 za sprawą francuskiego fizyka Hippolyta Pixii przyniósł prądnicę prądu przemiennego. W elektrowniach wodnych stosuje się dwa typy prądnic • asynchroniczne (indukcyjne)

Read More

Turbina Kaplana

Została skonstruowana, przez austryjackiego inżyniera Viktora Kaplana w 1912r. Odmiana turbiny śmigłowej. Kształt łopat podobny jest do śrub okrętowych, będących ich napędem, dzięki czemu siła naporu łopat na wirnik jest większa, co przekłada się na więcej generowanej mocy. Jest to turbina reakcyjna – ciśnienie wody przed wirnikiem turbiny jest większe od atmosferycznego; w czasie przepływu

Read More

Klasy bonitacyjne

Klasy bonitacyjne – są stosowane do określenia jakości gleby uwzględniając jej wartość użytkowąc, po przez określenie żyzności, stosunków wodnych, trudności w uprawie, rzeźbę terenu. Wyróżnia się VI klas bonitacyjnych : • Gleby klasy I – gleby orne najlepsze: czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne (tylko te bogate w próchnicę), mady, • Gleby klasy II – gleby

Read More

Instalacja

W ochronie i inżynierii środowiska mianem instalacji określa się stacjonarne urządzenie techniczne lub ich zespół, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zdolną do emisji.

Read More

Świadectwo pochodzenia energii odnawialnej

Jest to dokument, który potwierdza, że dana energia elektryczna została wytworzona, przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. W przypadku energii pochodzącej z OZE, nadawany jest zielony certyfikat. Świadectwa te zostają wydane, przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii. Producenci, którzy otrzymali w/w świadectwa figurują w Rejestrze Świadectw Pochodzenia (RŚP), gdzie

Read More

Towarowa Giełda Energii

Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości handlu energią. W Polsce największą giełdą energii jest Towarowa Giełda Energii, która została stworzona jako miejsce handlu energią elektryczną, paliwem i emisją. Giełda prowadzi rynek praw majątkowych oraz Rejestr Świadectw Pochodzenia, który po przez nadanie indywidualnego konta umożliwia handel. Obecnie prowadzone są 4 rynki : • Rynek Dnia

Read More

Instalacje CCS

(CCS – ang. Carbon Capture and Storage) to instalacja wychwytująca i składująca CO2 pod ziemią. Planuje się wtłoczenie CO2 do wyeksploatowanych złóż geologicznych ropy i gazu. Jak dotąd na świecie istnieje tylko jedna i to niewielka instalacja tego typu. Znajduje się w Niemczech w elektrowni Schwarze Pumpe, a inwestorem jest szwedzki Vattenfall.

Read More